آزمون آنلاین

می توانید آزمون های ساخته شده از بانک سوالات را با استفاده از آزمون ساز به صورت آنلاین برگزار کنید.
این بانک سوالات به صورت روزانه در حال بروز رسانی هستند سوالات تستی و تشریحی به تفکیک درس ، فصل و زیر فصل طبقه بندی شده است و درجه سختی سوالات مشخص است .